THỜI GIAN BIỂU

HOME > THỜI GIAN BIỂU

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ - IT FOIS SMILE  THỜI GIAN BIỂU

Hiện trung tâm chúng tôi có các lớp vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.
Ngoài ra, học viên có thể lựa chọn, kết hợp các lớp học phù hợp với thời gian của bản thân.

Giờ học Thứ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KHÓA NHẬT NGỮ SƠ CẤP 2 ~ 6 Sáng Chiều 1 Chiều 2 Tối
KHÓA LUYỆN THI N4・N3 2 ~ 6 Sáng Chiều 1 Chiều 2 Tối
KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT - Tự chọn
KHÓA HỌC NHÓM PRIVATE - Tự chọn

※Có khóa học có thể gồm 5 tháng hoặc 6 tháng

GIỜ HỌC ĐẶC BIỆT

Kết hợp các lớp học phù hợp với thời gian của bản thân!

1. Học viên vừa muốn học tiếng Nhật, vừa có thể đạt bằng Nhật ngữ N4.

KHÓA NHẬT NGỮ SƠ CẤP + KHÓA LUYỆN THI N4

2. Học viên chưa từng học tiếng Nhật và muốn làm việc tại nhà hàng Nhật!

KHÓA NHẬT NGỮ SƠ CẤP + KHÓA ĐÀM THOẠI DÙNG TRONG NHÀ HÀNG

3. Học viên hiện đang làm việc tại các công ty IT Nhật nhưng chưa từng học tiếng Nhật.

KHÓA NHẬT NGỮ SƠ CẤP + KHÓA NHẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH(IT)