KHÓA NHẬT NGỮ STANDARD

HOME > LỚP NHẬT NGỮ > KHÓA NHẬT NGỮ STANDARD
Trung tâm Nhật ngữ Fois SMILE chúng tôi có khóa học sơ cấp dành cho những bạn muốn học tiếng Nhật từ bây giờ. Các khóa học cơ bản dành cho các đối tượng Muốn học tiếng Nhật và nâng cao thu nhập, Muốn làm việc tại Nhật Bản. Nếu học viên hoàn thành khóa học này và kết hợp học những khóa học khác sau đó thì có thể sẽ nâng cao khả năng tiếng Nhật hơn nữa. Chúng tôi còn mở khóa luyện thi N4 dành cho những bạn muốn học và đạt bằng Nhật ngữ.

コース参加時の日本語力判定テスト

学んだ日本語をすぐに試せる!

Khóa học được mở dù chỉ có một học viên, tối đa 8 học viên một lớp . Tùy vào năng lực của mỗi học viên mà trung tâm sẽ điều chỉnh phương pháp giảng dạy để đạt được hiệu quả cao nhất.

1

KHÓA NHẬT NGỮ STANDARD

Khóa học dành cho các các bạn mới học tiếng Nhật.
Học viên có thể học kết hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Đàm thoại.
Học tiếng Nhật 3 tháng cho mỗi kỳ sơ cấp 1 và sơ cấp 2.
Mục tiêu sau khóa học
Biết ngữ pháp cơ bản và sử dụng đàm thoại thường ngày bằng tiếng Nhật.
Thời gian mở khóa Từ tháng 4
(Mở khóa hàng tháng)
Địa điểm 92D Nguyễn Hữu Cảnh P22 Bình Thạnh
Thời gian Sơ cấp 1: 3 tháng + Sơ cấp 2: 3 tháng
※Có thể tham gia từ khóa Sơ cấp 2
Giờ học
Ngày thường・Sáng(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
09:00 - 10:40
09:45 - 09:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 1(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
14:00 - 15:40
14:45 - 14:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 2(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
16:00 - 17:40
16:45 - 16:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Tối(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
18:00 - 19:40
18:45 - 18:55 Nghỉ giữa giờ

 

Thứ 3, thứ 5 sẽ giải bài tập và chấm điểm những bài tập đã giao qua mạng. (Học trực tuyến)

Học phí

Khóa 1 tuần 2 buổi: 900,000VND/tháng

Khóa 1 tuần 3 buổi: 1,300,000VND/tháng

Điều kiện mở lớp Từ 1 học viên trở lên 
Số lượng tối đa: 5 học viên/lớp
Thời gian học

1.5 giờ x 3 ngày x 24 tuần = 108 giờ

Giờ học bao gồm thời gian học trực tuyến: 300 giờ

Nội dung học tập

Sơ cấp 1: Minna No Nihongo Bài 1 ~ 25

Sơ cấp 2: Minna No Nihongo Bài 26 ~ 50

Điều kiện Không

Mọi thắc mắc chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Khóa học dành cho các các bạn muốn đạt bằng Nhật ngữ N4

Mục tiêu sau khóa học
Luyện thi N4!!
Thời gian mở khóa Từ tháng 4
Địa điểm 92D Nguyễn Hữu Cảnh P22 Bình Thạnh
Thời gian 4 tháng
Giờ học
Ngày thường・Sáng(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
09:00 - 10:40
09:45 - 09:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 1(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
14:00 - 15:40
14:45 - 14:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 2(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
16:00 - 17:40
16:45 - 16:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Tối(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
18:00 - 19:40
18:45 - 18:55 Nghỉ giữa giờ

 

Thứ 3, thứ 5 sẽ giải bài tập và chấm điểm những bài tập đã giao qua mạng. (Học trực tuyến)

Học phí

Khóa 1 tuần 2 buổi: 1,000,000VND/tháng

Khóa 1 tuần 3 buổi: 1,400,000VND/tháng

Điều kiện mở lớp Từ 1 học viên trở lên 
Số lượng tối đa: 5 học viên/lớp
Thời gian học

1.5 giờ x 3 ngày x 16 tuần = 72 giờ

Giờ học bao gồm thời gian học trực tuyến: 200 giờ

Nội dung học tập

Phương pháp học và giải đề thi N4

※Mục tiêu đạt được J.TEST Level E.

Điều kiện Trình độ tiếng Nhật tương đương N5, N4

Mọi thắc mắc chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Khóa học dành cho các bạn muốn học và đạt bằng Nhật ngữ N3

Mục tiêu sau khóa học
Luyện thi N3!!
Thời gian mở khóa Mở lớp dựa vào thời gian và lịch thi của kỳ thi JLPT N3. (Có thể tham gia giữa chừng)
Địa điểm 92D Nguyễn Hữu Cảnh P22 Bình Thạnh
Thời gian 6 tháng
Giờ học
Ngày thường・Sáng(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
09:00 - 10:40
09:45 - 09:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 1(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
14:00 - 15:40
14:45 - 14:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Trưa 2(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
16:00 - 17:40
16:45 - 16:55 Nghỉ giữa giờ
Ngày thường・Tối(Thứ 2 - thứ 4 - Thứ 6) :
18:00 - 19:40
18:45 - 18:55 Nghỉ giữa giờ

 

Thứ 3, thứ 5 sẽ giải bài tập và chấm điểm những bài tập đã giao qua mạng. (Học trực tuyến)

Học phí

Khóa 1 tuần 2 buổi: 1,000,000VND/tháng

Khóa 1 tuần 3 buổi: 1,400,000VND/tháng

Điều kiện mở lớp Từ 1 học viên trở lên 
Số lượng tối đa: 5 học viên/lớp
Thời gian học

1.5 giờ x 3 ngày x 24 tuần = 96 giờ

Giờ học bao gồm thời gian học trực tuyến: 400 giờ

Nội dung học tập

Hán tự

Phương pháp học và giải đề thi N3

Điều kiện Tiếng Nhật tương đương N4

Mọi thắc mắc chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Giới Thiệu Giáo Viên Tại Fois-smile